Seznam komisí

působnost technická
komise
subkomise národní technická
normalizační komise
název
CEN 185 9 Závitové a nezávitové spojovací součásti a jejich příslušenství
CEN 290 7 Rozměrová a geometrická specifikace a ověření výrobku
CEN 352 144 Nanotechnologie
CEN 386 144 Fotokatalýza
CLC 113 144 Nanotechnologie - normalizace elektrických a elektronických výrobků a systémů
IEC 113 144 Nanotechnologie - normalizace elektrických a elektronických výrobků a systémů
ISO 1 9 Závity
ISO 2 9 Spojovací součásti
ISO 2 1 9 Mechanické vlastnosti spojovacích součástí
ISO 2 7 9 Referenční normy pro spojovací součásti (zejména pokrývající terminologii, rozměry, velikosti a tolerance)
ISO 2 10 Výrobkové normy pro spojovací součásti
ISO 14 Hřídele a příslušenství pro stroje
ISO 29 74 Nářadí
ISO 29 2 74 Vrtačky, výstružníky, frézy a příslušenství fréz
ISO 29 5 74 Brousicí kotouče a brusiva
ISO 29 8 74 Nástroje pro lisování a tváření
ISO 29 9 74 Nástroje s břitovými destičkami
ISO 29 10 74 Montážní nářadí pro šrouby a matice, kleště a štípací kleště
ISO 60 25 Ozubená kola
ISO 60 1 25 Názvosloví a šneková soukolí
ISO 60 2 25 Výpočet únosnosti ozubeného soukolí
ISO 114 Hodinářství
ISO 114 1 Hodinky odolné vůči nárazu
ISO 114 3 Hodinky odolné vodě
ISO 114 5 Luminiscence
ISO 114 6 Povlaky z drahých kovů
ISO 114 7 Celkové rozměry
ISO 114 9 Technické definice
ISO 114 10 Rychlost hodinek
ISO 114 11 Označení přesnosti
ISO 114 12 Antimagnetizmus
ISO 114 13 Hodinová sklíčka
ISO 130 Grafická technologie
ISO 213 7 Geometrické požadavky na výrobky a jejich ověřování
ISO 229 114 Nanotechnologie


Datum vytvoření: 20.07.2018, 04:47:47