FS CVUT FS CVUT

 Centrum technické normalizace > Komise > Komise > Obor vzduchotechnika a vytápění

Čeština
Hlavní stránka
O centru
Statut
Komise
Obor technologie …
Obor vzduchotechnika a vytápění
Činnosti
Fórum
Terminologická databáze
Odkazy
ÚNMZ

Seznam komisí

působnost technická
komise
subkomise národní technická
normalizační komise
název
Bližší informace CEN 130 93 Zařízení pro vytápění bez zabudovaného zdroje tepla
Bližší informace CEN 156 75 Větrání budov
Bližší informace CEN 195 75 Vzduchové filtry pro všeobecné čištění vzduchu
Bližší informace CEN 228 93 Otopné soustavy pro budovy
Bližší informace CEN 243 75 Technologie čistých prostor
Bližší informace CEN 247 75 Řídicí a regulační systémy pro technická zařízení budov
Bližší informace CEN 312 43 Tepelné solární soustavy
Bližší informace CEN 356 75 Průmyslové ventilátory – Bezpečnostní požadavky
Bližší informace ISO 43 43 Solární energie
Bližší informace ISO 117 75 Průmyslové ventilátory
Bližší informace ISO 205 Navrhování vnitřního prostředí budov
Bližší informace ISO 209 Čisté prostory a příslušné řízené prostředí


Autor skriptu: Ing. Pavel Novák, Ph.D. (p.novak@fs.cvut.cz)
Datum vytvoření: 28.07.2021, 19:36:59