Seznam komisí

působnost technická
komise
subkomise národní technická
normalizační komise
název
CEN 130 93 Zařízení pro vytápění bez zabudovaného zdroje tepla
CEN 156 75 Větrání budov
CEN 195 75 Vzduchové filtry pro všeobecné čištění vzduchu
CEN 228 93 Otopné soustavy pro budovy
CEN 243 75 Technologie čistých prostor
CEN 247 75 Řídicí a regulační systémy pro technická zařízení budov
CEN 312 43 Tepelné solární soustavy
CEN 356 75 Průmyslové ventilátory – Bezpečnostní požadavky
ISO 43 43 Solární energie
ISO 117 75 Průmyslové ventilátory
ISO 205 Navrhování vnitřního prostředí budov
ISO 209 Čisté prostory a příslušné řízené prostředí


Datum vytvoření: 20.07.2018, 04:39:16