FS CVUT FS CVUT

 Centrum technické normalizace > O centru

Čeština
Hlavní stránka
O centru
Statut
Komise
Obor technologie …
Obor vzduchotechnika a vytápění
Činnosti
Fórum
Terminologická databáze
Odkazy
ÚNMZ

Informace

Na základě rámcové smlouvy č. 2009/0015/RS mezi Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ) a ČVUT v Praze Fakulta strojní, bylo zřízeno na ČVUT v Praze, Fakulta strojní ke dni 9. 3. 2009 Centrum technické normalizace (dále jen CTN).
Působnost tohoto CTN je pro obory:
  • technologie obrábění, projektování a metrologii následující
  • vzduchotechnika a vytápění

Adresa

Centrum technické normalizace
Technická 4
166 07 Praha 6
e-mail: ctn@fs.cvut.cz


Autor skriptu: Ing. Pavel Novák, Ph.D. (p.novak@fs.cvut.cz)
Datum vytvoření: 17.09.2021, 03:59:13