Informace

Na základě rámcové smlouvy č. 2009/0015/RS mezi Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ) a ČVUT v Praze Fakulta strojní, bylo zřízeno na ČVUT v Praze, Fakulta strojní ke dni 9. 3. 2009 Centrum technické normalizace (dále jen CTN).
Působnost tohoto CTN je pro obory:

Adresa

Centrum technické normalizace
Technická 4
166 07 Praha 6
e-mail: ctn@fs.cvut.cz


Datum vytvoření: 20.07.2018, 04:33:00